STAANKRAAL

STATISTICS - STATISTIEKE 
2018

TOTAL FARM SIZE

TOTALE PLAAS GROOTTE

262.97

PIVOTS / SPILPUNTE

4

HECTARES UNDER IRRIGATION

HEKTAAR ONDER BESPROEIING

176.76

PROVINCE / PROVINSIE: LIMPOPO
AREA: MAKOPPA
RIVER / RIVIER: CROCODILE RIVER / KROKODILRIVIER

PHOTO

FOTO

GALLERY

SKL (6)
SKL (4)
SKL (2)
SKL (1)
SKL (3)