DIEPWATER

STATISTICS - STATISTIEKE 
2018

TOTAL FARM SIZE

TOTALE PLAAS GROOTTE

545.46

PIVOTS / SPILPUNTE

8

HECTARES UNDER IRRIGATION

HEKTAAR ONDER BESPROEIING

348.04

PROVINCE / PROVINSIE: LIMPOPO
AREA: MAKOPPA
RIVER / RIVIER: CROCODILE RIVER / KROKODILRIVIER

PHOTO

FOTO

GALLERY

IMG_6322
IMG_6311
IMG_6307
IMG_6294
IMG_6054
IMG_6051
IMG_6294
IMG_4530
IMG_6039