top of page

STAANKRAAL

STATISTICS - STATISTIEKE 
2023

TOTAL FARM SIZE

TOTALE PLAAS GROOTTE

358ha

PIVOTS / SPILPUNTE

4

HECTARES UNDER IRRIGATION

HEKTAAR ONDER BESPROEIING

180ha

PROVINCE / PROVINSIE: LIMPOPO
AREA: MAKOPPA
RIVER / RIVIER: CROCODILE RIVER / KROKODILRIVIER

PHOTO
FOTO

GALLERY

SKL (6)
SKL (4)
SKL (2)
SKL (1)
SKL (3)
bottom of page