OLIFANTSKOP

STATISTICS - STATISTIEKE 
2018

TOTAL FARM SIZE

TOTALE PLAAS GROOTTE

366.20

PIVOTS / SPILPUNTE

6

HECTARES UNDER IRRIGATION

HEKTAAR ONDER BESPROEIING

242

PROVINCE / PROVINSIE: LIMPOPO
AREA: KOEDOESKOP
RIVER / RIVIER: CROCODILE RIVER / KROKODILRIVIER

PHOTO

FOTO

GALLERY

OLIFANTSKOP (7)
OLIFANTSKOP (2)
OLIFANTSKOP (3)
OLIFANTSKOP (4)
OLIFANTSKOP (5)