top of page

FARM SELECTION

PLAAS SELEKSIE

Select the farm you want to view in the submenu above for more information.

Learn more about Louma Boerdery by exploring the variety of farms and discover where each farm is situated, whether it's in the Limpopo, North West, or Free State province.

BROWSE
OUR
FARMS

Leer meer oor Louma Boerdery deur die plase op die webblad te verken en te ondek waar elkeen geleë is - Limpopo, Noord Wes, of Vrystaat provinsie.

BESOEK
ONS
PLASE

Kies die plaas wat u wil besigtig in die sub-lys bo vir meer inligting oor die betrokke plaas.
bottom of page