TUSSENKOMS

STATISTICS - STATISTIEKE 
2018

TOTAL FARM SIZE

TOTALE PLAAS GROOTTE

661.69

PIVOTS / SPILPUNTE

7

HECTARES UNDER IRRIGATION

HEKTAAR ONDER BESPROEIING

302.79

PROVINCE / PROVINSIE: LIMPOPO
AREA: MAKOPPA
RIVER / RIVIER: CROCODILE RIVER / KROKODILRIVIER

PHOTO

FOTO

GALLERY

IMG_4519
IMG_6392
IMG_6060
IMG_6257
IMG_6384
IMG_6371
IMG_6057
IMG_4537
IMG_4927