KROMDRAAI

STATISTICS - STATISTIEKE 
2018

TOTAL FARM SIZE

TOTALE PLAAS GROOTTE

210.13

PIVOTS / SPILPUNTE

4

HECTARES UNDER IRRIGATION

HEKTAAR ONDER BESPROEIING

142.28

PROVINCE / PROVINSIE: LIMPOPO
AREA: KOEDOESKOP
RIVER / RIVIER: CROCODILE RIVER / KROKODILRIVIER

PHOTO

FOTO

GALLERY

KROM (2)
KROM (6)
KROM (3)
KROM (7)
KROM (4)
KROM (5)
KROM (8)
KROM (9)
KROM (10)